• Veliki grof

    V romanu Detela prikazuje burne dogodke za časa zadnjega celjskega grofa Ulrika II. in Urha II. (ubit 1456), sina Friderika II. in Elizabete Frankopanske, ki je nadaljeval dinastično politiko Celjanov.

    12,23